Ihr Warenkorb
keine Produkte

Sluipvluchten naar Lissabon: Nederlandse vliegers en hun Dakota's

Art.Nr.:
13837
Sluipvluchten naar Lissabon
Nederlandse vliegers en hun Dakota's
van Ommen, Ad
Dutch language.

Geen vliegtuig heeft zo'n grote maatschappelijke betekenis gehad als de DC-3, zowel door het langdurige, wereldwijde gebruik in de bürgertuchtvaart, als door militaire toepassingen, met name in de Tweede Wereldoorlog. Ad van Omrhen, ervaren vlieger op de Dakota, heeft in dit boek de geschiedsnis van Nederlandse vliegers en hun Dakota's beschreven. Veel aandacht geeft hij aan de belangrijke episode van de Tweede Wereldoorlog, toen de K.L.M. vanuit Engeland de vitale Lissabon-route onderhield, Uit de tijd van de enorme expansie van de burgerluchtvaart na de oorlog kiest Van Ommen met name de Nederlandse activiteiten in het Westindisch Bedrijf en in Nederlands tndie; uiteraard krijgen ook bijzondere incidentele opdrachten hun plaats in het verhaal, zoalsdeTweede Poiitionele Actieen hulp aandrenkelingen bij de Watersnood in 1953, Ook de rol van de DC-3 bij het ontstaan van het charterwerk, vooral bij Martinair, wordt belicht.
Een boeiend onderdeel van dit boek vormen de verhalen die Prins Bernhard verteil, puttend uit zijn herinneringen als Dakota-vlieger. Zo is een aantrekkelijk boek geschreven, van de spannende en vaak ook humoristische belevenissen van Nederlandse vliegers en hun Dakota's.

Ad van Ommen (1926) begon zijn vliegersloopbaan in 1948 bil de K.L.M., na een opleiding aan de Rijksluchtvaartschool te Gilze-Rijen. Hij vloog als gezagvoerder DC-3, DC-4, Convair-340, DC-6, Lockheed L-188, DC-7, DC-8 en DC-10.
In 1976 kwam hij in het licht van internationale schijnwerpers, toen hij als formatie-leider de vloot Dakota's dirigeerde in de film A bridge too far (De slag om Arnhem).

Hardcover
336 Seiten / pages
Photos
very good condition
Amsterdam - 1985 - Buijten & Schipperhijn
Art.Nr. 13837